Lĩnh vực kinh doanh

 

Dịch Vụ

Phân phối - tiếp thị bất động sản.

Cho thuê căn hộ.

Nghiên cứu thị trường bất động sản.

Quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, căn hộ.

Tư vấn thẩm định giá bất động sản.

Đầu Tư

          Đầu tư đự án cao ốc Văn Phòng.

          Trung Tâm Thương Mai.

          Khu đân cư.

 Cao Ốc Văn Phòng